دکتر حسن آقابراتی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر حسن آقابراتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با درجه استادیار است که از سال 1380 در رشته مهندسی عمران به تدریس مشغول میباشد. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه و زلزله از دانشگاه فردوسی مشهد و دكتري تخصصي مهندسي عمران - سازه و زلزله از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.